Ontstoren

Ontstoren is een proces dat ervoort zorgt dat de straling in uw huis/kantoor wordt geneutraliseerd. Door zijn eigen gevoeligheid en met behulp van een voltfinder kan Peter bepalen waar de storing aangepakt moet worden. Vervolgens maakt hij huis en/of kantoor zoveel mogelijk storingsvrij. Hiertoe plaatst hij verschillende draden die bestaan uit een legering waardoor de storing c.q. frequentie verandert in een voor de bewoner of werknemer aanvaardbaar soort/niveau.
Ook adviseert Peter over aanpassingen in het gebouw. In vele situaties betreft dit het plaatsen of gebruiken van geaarde stopcontacten, of het aanschaffen van producten die minder storing veroorzaken op het functioneren.
Om een voorbeeld te noemen, Arts&Auto heeft enkele jaren geleden een artikel gepubliceerd over de Nokia E71, welke van alle telefoons de meeste lekstraling bevat. Voor mensen met een overgevoeligheid voor dergelijke straling kan een simpele telefoonwisseling al tot positieve effecten leiden.

Hieronder leest u op welke vormen van straling de ontstoring effectief is.